tisdag 15 januari 2013

Kunskaps- och kulturcentrum

Askersund

Granskning under perioden 20 december 2012 — 18 januari 2013.

Skola, bibliotek, multisal, kulturskola och fritidsgård.

Norconsult AB

Norconsult AB.


Skissförslag till utformning. Entréntorg söder om biblioteket. Norconsult AB.

Skissförslag till utformning. Entrén till biblioteket sett från norr. Norconsult AB.
Skissförslag till utformning. Norconsult AB.
Norconsult AB.


Askersunds kommun:
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett kunskaps- och kulturcentrum. Den nya huvudbyggnaden, här kallad Kunskaps- och kulturcentrum kommer att inrymma Sjöängsskolan med årskurs 6-9. Lokalerna ersätter den nuvarande skolan som kommer att rivas. Byggnaden kommer även bland annat även inrymma bibliotek, multisal, kulturskola och fritidsgård. Genom att låta Sundsbrogatan återfå sin gamla sträckning fram till Hagavägen i öster, skapas en större sammanhängande parkmiljö vid Alsens strand där den nya byggnaden placeras.
Medverkande
Detaljplanen har utarbetats i samverkan mellan Sydnärkes byggförvaltning i Askersund och Norconsult AB. Planhandlingarna har upprättats av Gunnar Håkansson och Janna Bordier. Förslag till utformning av Kunskaps- och Kulturcentrum har utformats av Christer Håkansson och Cecilia Eduards, samtliga Norconsult AB.
Askersunds Kommun
Sydnärkes byggförvaltning

Inga kommentarer: