onsdag 3 oktober 2012

Tynnered - stadsförnyelse vid Opaltorget

Göteborg

Utställningstid: 3 oktober – 30 oktober 2012

Arkitekter är BIG och Krook & Tjäder.

Centrumkvarteret

Vy över torget i centrumkvarteret i riktning mot höghuset i nordost.  Ett exempel på hur området skulle kunna utformas, illustration av Arkitekterna Krook & Tjäder

Vy i riktning mot norr vid den södra infarten till Opaltorget. Ett exempel på hur området skulle kunna utformas, illustration av Arkitekterna Krook & Tjäder 
Terrasshusen längs bergsslänten

Exempel på hur de föreslagna terrasshusen kan utformas, vy i riktning mot höghuset. Illustration av BIG

Vy mot parken och terrasshusen sett mellan befintliga kvartershusen. Illustration av BIG
Ett högt bostadshus intill spårvagnshållplatsen

Vy genom centrumkvarteret och torget i riktning mot höghuset. Illustration av BIG
Kvartershusen – nya bostäder längs Kastanjeallén

Vy över de nya kvartershusen sett från parken. Illustration av Arkitekterna Krook & Tjäder
Parkhuset

Vy genom parken i riktning mot parkhuset. Illustration av BIG

Vy mot parkhuset i riktning mot söder. Illustration av BIG

Vy söderut från platsbildningen norr om parkhuset. Illustration av BIG
Göteborgs Stad
Krook & Tjäder
BIG

Inga kommentarer: