onsdag 5 september 2012

Lorensberg - bostäder vid Carlandersplatsen och nya lokaler för Humanisten

Göteborg

Samrådstid: 5 september – 16 oktober 2012.

White arkitekter. Wallenstam.

Föreslagna nya byggnader vid Carlandersplatsen. Fågelperspektiv, skiss(Wallenstam/White 2012).

Föreslagna nya byggnader vid Carlandersplatsen. Vy från Carlandersplatsen, skiss(Wallenstam/White
2012).
Stadsbyggnadskontoret:
Planens syfte och huvuddrag
Planförslaget innebär att pröva möjligheten att bygga om och till verksamhetslokaler för
Göteborgs Universitet, Humanisten med ca 7000 kvm, och att pröva möjligheten att
bygga nya bostäder, 4000 – 5000 kvm, och verksamheter, 4000 – 5000 kvm, väster om
Carlandersplatsen samt att pröva möjligheten att uppföra ca 30 bostäder på fastigheten
Johanneberg 15:26 som idag innehåller kontor. Planen vill också pröva möjligheten till
bostäder i den nuvarande sk Språkskrapan som alternativ användning.
Samtidigt föreslås ändring av Carlandersplatsen, bl a för förbättring av trafiksäkerhet
och kollektivtrafik.
För fler illustrationer och mer information om samrådet besök länken till Göteborgs stad.

Göteborgs Stad
White arkitekter
Wallenstam

Inga kommentarer: