söndag 3 juni 2012

Teknikcollege

Lindholmen, Göteborg

Utvalt förslag i den fortsatta detaljplaneprocessen.

KUB arkitekter

KUB arkitekter:

KUB:s förslag utgick ifrån visionen att Teknikcollege skulle utformas som pendang till Kuggen. Mot den avlägsna Kuggens runda planform ställs kvadraten som tydlig motpol. Kvadraten vrids upp mot de omgivande byggnaderna och bryter rutnätsplanen. Utvändigt skulle byggnaden redovisa sin egenart och bli ett landmärke för Lindholmen.
KUB arkitekter

Inga kommentarer: