tisdag 5 juni 2012

Olaus Petri 3:234, 3:239, 3:119

Örebro

Granskningstid 10 april– 8 maj 2013

Kontorsbyggnader.

Underlag till detaljplanen har tagits fram av Archus Arkitekter och Lola arkitekter och landskap AB och HOSPER Sweden.

Vy från öster. Archus arkitekter.

Vy från norr. Archus arkitekter

Vy från väster. Archus arkitekter


PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra kontorsbyggnader vid korsningen Östra Bangatan och Östra Nobelgatan. Byggnaderna och tomten skall anpassas till resecentrums framtida behov. Förslaget utgår från att järnvägen blir kvar i markläge. Fastigheten och intilliggande postterminalens nuvarande järnvägsändamål kompletteras med kontors- handels- och parkeringsändamål.
Örebro
Sweco
LOLA arkitektur & landskap
Hosper Sweden

Inga kommentarer: