tisdag 1 maj 2012

Ella 5

Helsingborg

Samråd 30 april - 24 maj 2012.

Två nya bostadshus väster om Tyringegatan i kvarteret Ella i upp till 8 våningar och öster om gatan i kvarteret Rosa i upp till 10 våningar.

Arkitektkontoret Holtenäs & Holtenäs


SYFTE
Detaljplanen upprättas för att pröva förutsättningarna för att genom förtätning möjliggöra byggandet av ca 70 bostäder med hög tillgänglighet i kvarteren Ella och Rosa. Eftersom förtätningen föreslås på parkeringsytor redovisas samtidigt en parkeringsöversyn för området.
Holtenäs & Holtenäs

Inga kommentarer: