fredag 27 april 2012

World Village of Women Sports

 Malmö

Riktigt glädjande nyheter om World Village of Women Sports.

Illustration: Bjarke Ingels Group, BIG
 2012-04-27 
Midroc Property Development har tecknat avtal med grundarna till World Village of Women Sports i Malmö avseende utveckling av ett världsunikt forsknings- och utvecklingscenter för kvinnors idrott och hälsa samt ca 400-450 bostäder i centrala Malmö
Vilken lättnad! Jag befarade att det inte skulle bli något av projektet.

Men än är inte allt i hamn, men det är ett steg i rätt riktning. 
Ytterligare steg återstår innan spaden kan sättas i marken. Samtidigt, när frågan om bygg- och fastighetspartner nu är löst, kan projektet gå in i en mer konkret fas. Markanvisningsavtalet med Malmö Stad ska omsättas i slutliga förvärvs/tomträttsavtal. Detaljplanen som redan varit utställd ska beslutas. Även Malmö Högskolas nuvarande upphandling av lokaler för den idrottsvetenskapliga verksamheten är fortsatt avgörande för projektet.
Hoppas att inte Malmö Högskola ställer till det nu.

Pressmeddelande

Inga kommentarer: