onsdag 25 april 2012

Solhöjden 31

Sundsvall

Samrådstiden pågår under tiden 23 april - 14 maj 2012

Ett 80-tal lägenheter, med två alternativ där man antingen behåller eller river Heffners Gård.

Berndtsson Arkitektkontor AB
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen syftar till att inom Solhöjden 31 uppföra bostadsbebyggelse i form av
ett 80-tal lägenheter med parkering i garage.
Solhöjden

1 kommentar:

volvo240flak sa...

bedrövligt, om herrgården rivs.