torsdag 26 april 2012

Nytt badhus

Umeå
Preliminära skisser på det nya badhuset i kvarteret Nanna i centrala Umeå har presenterats för näringslivs- och planeringsutskottet. Arbetet går nu vidare med att projektera anläggningen och färdigställa en detaljplan.


Vad händer nu? 
Det kommunala bolaget Inab AB har i uppdrag att via ett dotterbolag slutföra projekteringen till månadskiftet november/december 2012. Planerna ska också presenteras för kommunfullmäktige i maj. Samtidigt pågår kommunens arbete att ta fram en detaljplan för kvarteret. Om allt går som det är tänkt kan badhuset börja byggas i februari 2013 och vara klart i november 2014.
Umeå Kommun 

Inga kommentarer: