onsdag 11 april 2012

Östra Torn 27:12

Lund

GRANSKNING 25 april – 9 maj 2012

Fojab Arkitekter

Förslag till kontors- och entrébyggnad mot Odarslövsvägen.
Illustration: FOJAB arkitekter.

Planens innehåll
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att genom tilläggsbestämmelser till gällande detaljplan medge högre byggnadsvolymer och placering av byggnader på del av mark som inte får bebyggas samt på mark som endast får bebyggas med kompletterande byggnader med en högsta totalhöjd på 5 meter inom Östra Torn 27:12i Lund, Lunds kommun
Lund
Fojab arkitekter

Inga kommentarer: