måndag 9 april 2012

Brunnshög

Lund

SAMRÅD 10 april – 11 juni 2012

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Brunnshög.
Planens innehåll
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att visa och förtydliga den långsiktiga utvecklingen av Brunnshögsområdet samt tydliggöra kommunens avsikt att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i nordöstra Lund.
Visualisering av framtida Brunnshög. Atkins
Lund

Inga kommentarer: