onsdag 28 mars 2012

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Gävle

Granskningstid: 19 juni – 28 augusti 2012

En byggnad på elva våningar.

Johan Skoog Arkitektkontor.

Det nya elvavåningshuset sett från korsningen Södra Kungsgatan – Kaserngatan.

Johan Skoog Arkitektkontor

Johan Skoog Arkitektkontor
Samhällsbyggnad Gävle:
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att medge en ökad byggrätt på en tomt intill Södra Kungsgatan i Gävle. Tidigare har det funnits en bensinmack på tomten som blev sanerad 2011. Idag finns butikslokalen kvar men kommer att rivas. Tomten har ett attraktivt läge vid Gävles södra infart vilket också ställer krav på byggnadens utformning. Detaljplanen medger att det får uppföras en elvavåningsbyggnad vilket skulle betyda ett nytt landmärke vid den södra infarten till Gävle.
Medverkande tjänstemän
Gösta Nordqvist, Trafikingenjör, Samhällsbyggnad Gävle
Kristin Johansson, Bygglovsarkitekt, Samhällsbyggnad Gävle

Samhällsbyggnad Gävle
Petter Jonegård Planchef
Thobias Nilsson Planingenjör
Gävle Kommun
Johan Skoog arkitektkontor
John Gustavsson Byggnads AB

Inga kommentarer: