tisdag 27 mars 2012

Så kan visionen om Centrala Älvstaden bli verklighet

Göteborg

Fastighetsägarna, Stiftelsen CMB och kommunala Centrala Älvstaden vill börja prata om HUR centrala Älvstaden ska bli verklighet. Det räcker nämligen inte bara med att ha en vision. För att lära av andra har de låtit göra en studie om hur Malmö, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors förverkligat sina visioner. De konkreta slutsatserna presenteras idag, den 27 mars, på en workshop på Business Arena i Göteborg.
I rapporten dras sex konkreta slutsatser. Etablera en bred samsyn i stadens övergripande stadsbyggnadsfrågor, både mellan stadens politiker och tjänstemän och mellan staden och marknadens aktörer.
I rapporten dras sex konkreta slutsatser.

  • Etablera en bred samsyn i stadens övergripande stadsbyggnadsfrågor, både mellan stadens politiker och tjänstemän och mellan staden och marknadens aktörer.
  • Gör förbindelserna över älven till en bärande del av visionen, fast på stadens villkor. Hur vi använder älven avgör hur vi kommer att lyckas.
  • Släpp in fler och mindre aktörer när nya områden ska ta form. Det kommer att leda till mer personliga och variationsrika lösningar.
  • Ge staden tid att utvecklas, ha rimliga avkastningskrav och planera affärsmässigt.
  • En stark inledning på själva byggandet behövs. I Malmö väckte de inledande projekten Bo 01 och Turning Torso uppmärksamhet. När vi fått en identitetsstark inledning kan vi arbeta med strategiska etappindelningar.
  • Göteborg ligger långt fram med arbetsformer och verktyg för medborgardialog. En bra dialog krävs mellan kommunen och bygg- och fastighetsföretagen. Vi måste även lyckas ta dialogen vidare till konkret handling

Fastighetsägarna
Utredningen

Inga kommentarer: