onsdag 7 mars 2012

Mölndals Centrum

Mölndal

NCC Property Development. Utvalt förslag att arbeta vidare med.
Ska bland annat bestå av:
35 000 kvadratmeters handelsyta.
700–800 bostäder.
Ett höghus på 20–25 våningar.
Ett parkeringshus över spårvagnens vändslinga.
Förslaget ger fler bostäder och en något mindre handelsyta än vad Steen och Ström tog fram.
Arkitekterna Krook & Tjäder.
Edit: Några fler illustrationer.


NCC Property Development har tecknat ett samarbetsavtal med Mölndals stad kring utveckling av Mölndals centrum. NCC kommer tillsammans med Mölndals stad att arbeta fram ett detaljerat förslag till hur en ny och attraktiv stadskärna kan utvecklas.
NCC är ett av flera företag som har presenterat förslag till en ny stadskärna i Mölndals stad.

– Vi är stolta att vårt förslag valdes av Mölndals stad som det mest attraktiva och vi kommer nu att genomföra grundläggande undersökningar och analyser...
Samarbetsavtalet innebär att NCC har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag hur Mölndals centrum kan utvecklas. Uppdraget omfattar cirka 35 000 kvm handel och ungefär 30 000 kvm bostäder, kontor på taken till handelsbyggnaderna samt ett nytt parkeringsdäck över spårvägsslingan.
Visionen är att skapa en attraktiv stadskärna med intensivt stadsliv genom en ökad känsla av stad, en blandning av kontor, handel och bostäder samt utveckla de offentliga stadsrummen.
 Krook & Tjäder

Inga kommentarer: