onsdag 28 mars 2012

Lund Science Village

Lund

Teamet COBE Arkitekter/Rambölls förslag har vunnit uppdraget att ta fram en strukturplan för Lund Science Village.

Bild: COBE/Ramböll2012-03-28
Lundamark AB presenterar nu resultatet av ett uppdrag som parallellt gått ut till fyra arkitektteam: att ta fram en strukturplan för Lund Science Village, navet i ett område där Sveriges största forskningssatsning någonsin växer fram. Samtliga förslag ställs nu ut i Gamla stationshuset på Lunds Centralstation. Juryn, bestående av sakkunniga och ägarrepresentanter, har enhälligt utsett teamet COBE Arkitekter/Rambölls förslag till det som bör ligga till grund för det fortsatta planarbetet.
COBE arkitekter

Inga kommentarer: