måndag 27 februari 2012

Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) byggs ut

Uppsala

Byggstart planeras till maj i år och fastigheten beräknas vara färdig hösten 2013.

Werket arkitekter

Werket arkitekter

Målet är att ge SciLifeLabs forskare inom medicin och molekylär biovetenskap en mötesplats av internationella mått. I det nya femvåningshuset Navet skapas en stimulerande och kreativ miljö där forskarna som tidigare har suttit på olika adresser i Uppsala kan samlas.
Werket Arkitekter

Inga kommentarer: