måndag 27 februari 2012

Turordningen för ”nya” Göteborg.

Hur turordningen mellan delområdena för bebyggnad kommer att ske är oklart och hemligt
Men enligt Fastighetsvärlden så säger Bo Aronsson, stadsutvecklare vid Älvstranden Utveckling, att lutar det åt att Frihamnen är först ut.
– Det lutar att det blir Frihamnen, på båda sidorna av fästena på den nya bron. Det skulle vara ett bra avtryck för Göteborgs 400-årsjubileum att innerstaden växer över till andra sidan älven. Det finns en jättestor förväntan på Älvstaden, och inte minst Frihamnen, säger Aronsson och konstaterar att ”Göteborg ligger 17 år efter Malmö” när det gäller omvandlingen.
Den delmarknad som troligen kommer att utvecklas sist är den östra delen av Gullbergsvass, alltså den delen som ligger vid Skansen Lejonet.
Under maj ska Älvstranden Utveckling i Göteborg överlämna förslag för hur det jättelika framtidsområdet Älvstaden ska utvecklas.
Fastighetsvärlden

Inga kommentarer: