tisdag 21 februari 2012

Trasten 1

Villastaden, Borås

Granskningstid 23 februari — 10 april 2012.

QPG arkiteker

Orienteringsbild, Villastaden mot norr
Föreslagen bebyggelse utmed Andra Villagatan mot Annelundsparken (QPG arkiteker)
Föreslagen bebyggelse utmed Övre Kvarngatan (QPG arkiteker)
Planens syfte
Planändringen syftar till att inom Trasten 1 möjliggöra ett nytt bostadshus i 5 våningar inklusive indragen takvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage i ett plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontors- och butikslokaler.
Borås Stad
QPG arkitekter

Inga kommentarer: