tisdag 21 februari 2012

Stadsön

Piteå

Ett förslag från PiteBo om att bygga bostäder på parkeringen som ligger mellan Sundsgatan och Österbo.

Huset är 17 våningar högt och innehåller 52 lägenheter.

Tema Arkitekter vann det parallella skissuppdraget och arbetar nu vidare med uppdraget.Byggnaden består av två delar, en kärna och en mantel. Den inre byggnadskroppen kan byggas rektangulär och den runda formen kommer av de omgivande rundade balkongerna. Byggnaden har inglasningar mot Sundsgatan som skydd mot buller. Balkongerna åt andra hållet vänder sig mot solen.
Pitebo
Tema

Inga kommentarer: