onsdag 8 februari 2012

Brottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet

Askim, Göteborg

Planförslaget är nu ute på samråd.

Semrén + Månsson

Billdalsvägen mot väster
Torget framför centrumhuset.
Krogabäcken
Planområdet


Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att berika stadsdelen med ett gott tillskott på tillgängliga bostäder i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Stort fokus ligger på det sociala livet där ambitionen är att området ska bli blandat och levande, befolkat av olika människor i blandade åldrar, ursprung och livssituation. Kollektivtrafik, boende, service, kultur och handel ska tillsammans ge underlag för ett närcentrum i stadsdelen. Syftet är också att bostäder och verksamheter ska vara anpassade till miljökrav med god dagvatten- hantering och låg energiförbrukning.
Tidsplan
För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd 1:a kv. 2012
Utställning 4:e kv. 2012
Antagande 1:a kv. 2013
Laga kraft 1:a kv. 2013 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
Göteborgs Stad
Semrén + Månsson

Inga kommentarer: