torsdag 12 januari 2012

Arbetet med världens högsta trähus fortsätter

Skellefteå

2012/01/04
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommunen ska inbjuda exploatörer och marknadsföra lämplig tomtmark för byggande av höga hus i trä.
 – Kommunens tjänstemän har nu fått det tydliga uppdraget att lista tomtmark som lämpar sig för denna typ av höga trähusbyggnationer och marknadsföra detta för intresserade exploatörer. Det är ett viktigt steg i arbetet med att förverkliga min idé om att bygga världens högsta trähus i Skellefteå, säger Andreas Löwenhöök i en kommentar.
 Västerbottens Folkblad

Inga kommentarer: