tisdag 6 december 2011

Nejlikan

Borås

Förslaget är på granskning 19 december 2011 - 26 januari 2012.

En 20 våningar hög byggnad och två byggnader på 7 våningar.

Sjögren Arkitekter ABPlanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom Nejlikan 3 intill Viskan. Ett
sammanhängande allmänt gångstråk skapas utmed Viskans östra strand.
Sjögren Arkitekter
Borås Stad

Inga kommentarer: