onsdag 7 december 2011

Fältskären

Enköping 

Planförslaget är på samråd 2011-11-29 - 2012-02-06

Illustrationsskissen visar kvarteret Fältskären med hörnet mot
Kryddgårdsgatan/Torggatan närmast i bild.
Illustrationsskissen visar kvarteret Fältskären med hörnet mot
Kryddgårdsgatan/Rådmansgatan närmast i bild.
Illustrationsskiss med kvarteret Fältskären bebyggt, sett från Torggatan.
Bilden  visar en tänkbar utformning av Torggatan.


PLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att genom att bebygga kvarteret Fältskären komplettera och stärka centrala Enköping med handelslokaler, centralt belägna bostäder och parkeringsplatser.

Enköping

Inga kommentarer: