lördag 17 december 2011

Banken 1

Eksjö

Utställningsskedet pågår from lördagen den 26 november 2011 t.o.m. onsdagen den 28 december 2011.

Vattentornet Dunér ArkitektkontorPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Samhällsbyggnadssektorn fick den 19 augusti 2009 i uppdrag av Samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Banken 1, med syfte att utöka byggrätten i huvudsak för bostadsändamål. Den tänkta bostadsbebyggelsen föreslås bygga vidare på Eksjös kvaliteter och skala, en genuin bebyggelse med fokus på trästaden och dess anor. Föreslagen grönyta inom fastigheten med plantering av vårdträd knyts an till den som idag återfinns i de gamla kvarteren i Eksjös Gamla stan.
Vattentornet Dunér
Eksjö Kommun

Inga kommentarer: