måndag 24 oktober 2011

Backaplan

Göteborg

Vinnande tävlingsbidrag

Arkitekt är Krook & TjäderProjektet är en inbjuden tävling för Göteborgs Stad som rör ombyggna­tionen av Backaplan. I denna etapp är det delområde 2 som ska förän­dras från att enbart hysa storskalig volymhandel till att bli en blandstad för handel, bostäder och kontor. Bilden av området när det är fullt ut­byggt kan beskrivas som en karaktärsfull och kontrastrik stadsdel upp­byggd kring trivsamma offentliga platser och väsentliga stadsmässiga funktioner. Strukturen innehåller ett starkt och sjudande handelsom­råde, sammanvävt med ett pärlband av högre, framåtsyftande verksam­hetsbebyggelse som ramar in ett tätt bostadsområde med lugna och grönskande gårdar.
Krook & Tjäder

Inga kommentarer: