söndag 11 september 2011

Saltkristallerna

Helsingborg

Kongress- och hotellbyggnad samt en byggnad för bostäder.

Planförslaget är överklagat till regeringen men länsstyrelsen har upphävt den antagna detaljplanen så det verkar inte som om det här projektet blir av, och det är jättesynd då det är ett fantastiskt projekt.
Riktigt dåligt av länsstyrelsen i Skåne.

Arkitekter är Schmidt hammer lassen.


Schmidt hammer lassen
Helsingborg Stad

Inga kommentarer: