lördag 10 september 2011

Hotell Gothia Towers

Göteborg

Nybyggnad av ett tredje torn. 

Fakta, Gothia Tower-projektet
 
• Ett tredje hotelltorn, 100 meter högt, uppförs öster om de nuvarande tornen.
• Nuvarande East Tower byggs på med sex våningar, till en höjd av 82 meter.
• Drygt 500 nya hotellrum, möteslokaler, wellnessanläggning, m m skapas.
• Det nya hotellet får drygt 1 200 rum och blir ett av de fem största i Europa.
• Påbyggnaden av mittentornet beräknas vara klar sommaren 2013.
• Hotellet i sin helhet beräknas stå klart vid årsskiftet 2014/2015.


White Arkitekter

Inga kommentarer: