fredag 21 augusti 2015

Götalandsbanan fördröjer kongresshusbygget

Borås

Borås Stad avvaktar Trafikverkets förslag till möjliga dragningar av Götalandsbanan innan byggandet av Borås nya kongresshuset sätter igång. Förhoppningsvis kan byggandet av det nya kongresshuset starta när Trafikverk har presenterat sin lokaliseringsstudie i februari 2016. Om Trafikverkets alternativ för dragning av Götalandsbanan inte påverkar området kan kommunen fatta beslut om detaljplanen för kvarteret Eolus där kongresshuset ska ligga. När detaljplanen är fastställd kan entreprenören börja sitt arbete.

Serneke och Tengbom

TengbomInga kommentarer: