fredag 7 augusti 2015

Framtidens Örebro

Bild: Berg och Möller arkitekter

Den 12 augusti kan man vara med och tycka till om framtidens Örebro. Det sker i form av workshopar med politiker och tjänstemän från Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad.

Örebro kommun vill prata med invånarna om vad de tycker är viktigt i en växande kommun. År 2040 har Örebro fått 50 000 fler invånare. Fler ska då samsas på samma yta: trafik, träd, parker, torg, hus och friluftsområden.

Plats: Krämaren.

Program:
Kl. 11 och kl. 16
Tema 1: Blad eller betong? Träd eller trafik?
Samtala med politiker och tjänstemän om grönska i staden, eller friluftsliv och motion i vårt framtida Örebro. 
Workshop 1: Grönska och växtlighet i stadsmiljön. Vad ska vi med parker till egentligen? 
Workshop 2: Och var finns plats för friluftsliv i en större, tätare stad? Var och hur vill du röra dig?
Kl. 12 och kl. 17
Tema 2: Vad gör du här?
Samtala med politiker och tjänstemän om Wadköping, eller torg och parker i stadskärnan. 
Workshop 1: I stadskärnan ska fler finnas på samma yta. Då behövs nya funktioner för gamla parker och torg. Och nya. Dessutom kommer staden oftare att förändras tillfälligt, som t.ex. med den rosa gatan vid Slottet. Hur känns det? 
Workshop 2: Wadköping ska leva hela året. Kan man bygga nytt i Wadköping? Eller bygga till? Vad skulle det vara i så fall? 
Kl. 13 och kl. 18
Tema 3: Ursäkta röran, vi bygger om.
Samtala med politiker och tjänstemän om nya stadsdelar, förtätning, omvandling och trafik. 
Workshop 1: I en växande stad måste du välja. Vad vill du ha nära till? 
Workshop 2: Trafik i framtiden. Var ska den ta vägen? I en tätare stad blir kollektivtrafiken viktigare. Bilen får en annan plats i staden framöver. Hur vill du att stadens gator ska se ut och fungera?

Inga kommentarer: