fredag 10 juli 2015

Höghushotell

Jönköping

Två förslag har tagits fram för det planerade höghushotellet i Jönköping. Det ena kommer från M2-Gruppen/Wästbygg och det andra från Skanska. Detaljplanen har vunnit laga kraft efter att den överklagats ända upp till regeringsnivå. Miljödepartementet avslog där de överklaganden som kom in. Nu har de två byggbolagen presenterat varsitt förslag som kommunpolitikerna ska ta ställning till.

Ärendet har varit uppe i tekniska nämnden och beslut i frågan kommer att tas vid ett sammanträde i augusti. Innan dess ska tjänstemännen bereda förslagen.

Enligt Jnytt förordar majoriteten i nämnden Skanskas förslag. Politikerna upplever att förslaget ger ett smäckrare och elegantare intryck eftersom det både har glasliknande ytmaterial och tegel på de två nedersta våningarna.

Byggstart skulle kunna ske inom två år.

M2-Gruppen/Wästbygg

Arkitekt är Krook & Tjäder

M2-gruppen och Wästbygg vill bygga en 17 våningar hög byggnad med en fasad som ska påminnna om stående tändstickor i balkar.

Krook & Tjäder
Krook & Tjäder
Skanska

Arkitekt är Enter Arkitktur

Skanska förslag är ett höghus på 18 våningar med en fasad av tegel på bottenplan samt glas på resten av byggnaden. Föreslagen byggnad innehåller hotell, restaurang, gym, festvåning och konferensmiljö. En torgyta bildas omkring hotellet.

Enter Arkitktur

Enter Arkitktur

M2-Gruppen
Wästbygg
Skanska
Krook & Tjäder
Enter Arkitektur

Inga kommentarer: