tisdag 16 april 2013

Nätet 4 och 5

Eskilstuna

Samrådsutställning 21 mars- 21 april 2013

Cirka 1000 bostäder, äldreboende, förskola och butiker.

Eskilstuna kommun med projektledningsstöd av Tengbom Stockholm.

3Dillustration över området
Bolinder-Munktellstråket

Allén

Stickgata mellan kv.A & D
Eskilstuna Kommun:

Planens syfte är att pröva byggande av bostäder på fastigheterna Nätet 4 och 5, samt handel, skola/förskola och äldreboende i delar av området.

Planen berör i söder Bolinder Munktell (BM)-stråket, vilket Eskilstuna kommun avser återupprätta som rekreativt stråk, och Gränsgatan som enligt planprogram Väster ska öppnas för genomfartstrafik. Gränsgatan är i gällande plan redovisad som lokalgata i hela sin sträckning. Om den öppnas eller inte avgörs inte genom detaljplan. 
Eskilstuna kommun

Inga kommentarer: