fredag 15 mars 2013

Helsingborgs lasarett

Helsingborg

Schmidt Hammer Lassen vann arkitekttävlingen om en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Helsingborg.


Schmidt Hammer Lassen
Pressmedelande:
Arkitekttävlingen för en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet i Helsingborg är avgjord. Den bedömande juryn har beslutat att utse förslaget från arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen architects K/S till vinnare av tävlingen. Region Skåne avser därmed att teckna avtal med Schmidt Hammer Lassen K/S
Helsingborgs sjukhusområde ska byggas om för att bättre motsvara de krav som ställs på modern hälso- och sjukvårdsverksamhet, både ur ett patient- och medarbetarperspektiv. Ombyggnaden är komplex och berör många verksamheter. Hela förändringen av sjukhusområdet beräknas pågå t.o.m. 2021. En ny byggnad planeras på området som ska innehålla mottagningar och dagvård för Helsingsborgs lasarett, laboratoriemedicinsk verksamhet och huvuddelen av den vuxenpsykiatriska verksamheten i nordvästra Skåne.
”Ett läkande grönt kvarter”I oktober 2012 bjöd Region Skåne genom Regionservice in fem arkitektkontor till inbjuden tävling för att ge förslag till utformning av en ny byggnad inom sjukhusområdet i Helsingborg. Tävlingen föregicks av en förkvalificering, där tio sökande hade anmält sitt intresse. Bland de fem tävlingsbidragen valdes till slut bidraget ”Ett läkande grönt kvarter”, framtaget av Schmidt Hammer Lassen architects k/s i samarbete med Aarhus arkitekterne a/s, NNE Pharmaplan, Kragh & Berglund.
Juryns motivering”Juryn har valt Ett läkande grönt kvarter till vinnare på grund av sina välstuderade funktioner och som genom sin generella karaktär ger möjligheter till flexibilitet i organiseringen av verksamheter och lokaler samt öppnar för framtida förändringar.
Förslaget har välstuderade volymer och en arkitektur som till skala och utformning är väl anpassad till platsen och dess omgivning.
I förslaget har juryn funnit en tydlig struktur med väl placerade inomhusstråk som underlättar fungerande och separerade flöden, samband och orientering. Komplettering behöver göras med egen entré.”När avtal är tecknat kommer planeringen för byggnaden att fortsätta tillsammans med arkitekterna, verksamheterna som ska hysas i byggnaden och Helsingborgs stad.

Inga kommentarer: