lördag 16 mars 2013

Barberaren 7 - fd Centralpalatset

Östersund

Samråd pågår mellan 5 – 28 mars 2013.

Handel i tre våningar och bostäder ovanför.

Sweco Architects.
Samhällsbyggnad:
SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna bygga en ny byggnad på samma plats som det brandskadade huset som nu rivits. Byggnaden ska innehålla handel i tre våningsplan och bostäder ovanför. Gällande detaljplan tillåter handel endast i plan 1 mot Biblioteksgatan, och i plan 2, bottenvåningen mot Prästgatan, samt kontor i våningen ovanför. 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Svante Freij, Samhällsbyggnad, Plan & Bygg, har varit i delaktig i avsnittet om Kulturmiljö. Hans Aldefeldt, Sweco Architects AB, har tagit fram fasader, sektioner, planlösning och gatuvyer.
Östersunds Kommun

Inga kommentarer: