torsdag 28 februari 2013

Centrala Floda

Floda, Lerum

Mandaworks och Hosper Sweden är vinnare i arkitekttävlingen om centrala Floda.
Utdrag från juryns rapport:
”Det forsande vattnet från Sävelången till Säveån är kraften i Floda.” 
Genom att etablera en ny plats vid och i Säveån, det Blå Torget, utveckla Säveåns norra sida mot tågstationen och binda samman Garveriet med centrum, skapas förutsättningar för en spännande utveckling av Floda centrum. 
Förslaget visar på flera starka platser och tät ny bebyggelse som utvecklar Flodas specifika kvaliteter. Dessa kan utvecklas till starka besöksmål för Göteborgsregionen och samtidigt vara vardagsplatser för Flodaborna. 
Förslaget är robust och med så tydliga kvaliteter att det kan leda en stadsomvandlingsprocess med många aktörer, samråd och medskapandeprocesser med allmänhet och föreningar. Bearbetningar kommer att göra att kvaliteterna i förslaget gradvis förädlas. 
”Nere vid ån” tar fasta på och utvecklar Flodas starkaste kvaliteter: vattnet, naturen och Garveriet. De offentliga platserna vid Säveån förädlar och utvecklar Flodas befintliga karaktär och identitet som ett samhälle kring vattnet. 
Förslagets clou är det Blå Torget – en innovativ omtolkning av torget som offentligt rum där den forsande ån skapar ett naturligt skådespel året runt. Torget förbinder de två sidorna av Säveån, lyfter fram de gamla husen vid Aludden och skapar ett nytt stadsrum som kopplar ihop Flodas centrala delar. 
Förslaget omfattar samtliga hållbarhetsaspekter: sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska.

Mandaworks
Hosper Sweden
Lerums Kommun

Inga kommentarer: