torsdag 17 januari 2013

Kv Palmen

Linköping

Tomtutredning, 2 olika alternativ.

Winell & Jern arkitekter

Alternativ 1

Winell & Jern arkitekter

Winell & Jern arkitekter


Alternativ 2

Winell & Jern arkitekter

Winell & Jern arkitekter

Winell & Jern arkitekter

Inga kommentarer: