tisdag 1 januari 2013

Katten 6

Luleå

Samråd 2012-12-10 t o m 2013-01-02 

Ett 15 våningar högt hus i Luleå centrum.

MAF arkitektkontor

Fotomontage som visar planerad byggnad i kvarteret Katten. I förgrunden pågående byggnation (vit färg) i kvarteret Hunden. Bilden tagen från Norra Hamn. MAF arkitektkontor.
Fotomontage från Skeppsbrogatan. MAF arkitektkontor.
Bilden tagen på Bodenvägen i höjd med badhuset. MAF arkitektkontor.


Stadsbyggnadskontoret:
Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för byggrätt för ett 15 våningar högt hus i Luleå centrum. Planerad byggnad är främst ett bostadshus, men lokaler för handel och kontor planeras i gatuplanet, samt i våning 3-5. Efterfrågan på bostäder i centrum är stor. I planerad byggnad kan mellan 90 och 100 nya lägenheter skapas. Lägenheterna bedöms bli attraktiva med fin utsikt över centrumhalvön. Mer bostäder i Luleå centrum bidrar till att stärka underlaget för handel och övrig samhällsservice.
Luleå
MAF arkitektkontor

Inga kommentarer: