fredag 18 januari 2013

Bara Söder

Svedala, Skåne

Samråd 7 januari tom 3 februari 2013

Fojab arkitekter

Axonometri över bad- och hotellanläggningen med Spångholmsgården och lägenheter, FOJAB arkitekter

Perspektiv över Backahusen, FOJAB Arkitekter

Perspektiv över Skogshusen, FOJAB Arkitekter


Perspektiv över terrasslägenheterna, FOJAB Arkitekter

Perspektiv över bad- och hotellanläggningen, FOJAB Arkitekter

Perspektiv över förskolan, FOJAB Arkitekter
Bygg- och miljö i Svedala:
Syftet med planen är att pröva lämpligheten av att bygga en badanläggning med äventyrsbad, spa och simhall samt ett hotell med ca 400 gästrum. Planen prövar även möjligheten att bygga ca 300 bostäder som utgörs av en varierad bebyggelse med grupphus och flerbostadshus. Det föreslås också en förskola/skola för ca 140 barn. 
Medverkande
I planarbetet har Greger Dahlström och Mikael Petterson, Fojab Arkitekter AB tagit fram illustrationer och sektioner i samarbete med kommunen.
Svedala kommun
Fojab arkitekter

Inga kommentarer: