tisdag 11 december 2012

Båstads nya stationsområde

Båstad

Planprogrammet är på samråd 2012-12-03 till 2013-01-21

Planprogrammet syftar till att presentera förutsättningar för utbyggnaden av ett hållbart område vid Båstads nya station.

Krook & Tjäder

Illustration av en utbyggnad av planprogrammet.

Illustration av förslag till tågstationen.

Illustration av förslag till tågstationen och torget i anslutning till den. 
Båstads kommun:
Syfte
Programmet syftar till att presentera förutsättningar för utbyggnaden av ett hållbart område vid Båstads nya station. Hållbarheten ska gälla ekologiska, sociala såväl och ekonomiska faktorer. Området ska fungera som ett ansikte utåt då det kommer att utgöra det första mötet med Båstad för många. Den nya bebyggelsen ska även koppla den nya stationen mot Båstads centrala delar. Området ska ge förutsättningar för att både skapa en blandstad vid stationen och bostäder med naturnära kvaliteter. Övergripande strukturer för rekreationsstråk och grönområden ska säkerställas. Programmet ska redovisa en struktur som medger att utbyggnad kan ske etappvis över lång tid.
Båstads kommun
Krook & Tjäder

1 kommentar:

Robin sa...

Vet inte riktigt vad som skulle vara ekologiskt, ekonomiskt eller socialt hållbart i det där. Trafikseparerat, sparsamt integrerat med omgivande områden, stora grönområden som blir otrygga när mörkret faller och som skapar onödiga avstånd mellan lokala målpunkter, introvert bebyggelse, etc, etc. Inte många rätt här.