onsdag 28 november 2012

Tillbyggnad av Göteborgsoperan

Göteborg

Samrådstid: 28/11 2012 – 15/1 2013

Tengbom

illustration Tengbom

'Packhuskajen med befintlig operabyggnad till vänster. Ungefärligt läge för tillbyggnad inom streckat område.' Sbk

'Scenkonsthusets entré sedd från Christina Nilssons gata' illustration Tengbom

'Befintlig operabyggnad till vänster och nybyggnad till höger' illustration Tengbom


Stadsbyggnadskontoret:
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning och breddning av kärnverk-samheten för Göteborgsoperan, genom tillbyggnad av ett scenkosthus. Detaljplanen ingår i ett större stadsutvecklingsprojekt där älvstranden ska kopplas till staden. 
Tidplan
Samråd: 4:e kvartalet 2012
Granskning: 2:a kvartalet 2013
Antagande: 3:e kvartalet 2013
Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart: 2014
Färdigställande: 2015
Göteborgs Stad
Tengbom

Inga kommentarer: