onsdag 19 september 2012

Brottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet

Göteborg

Utställningstid: 19 september 2012 – 17 oktober 2012

Illustrationer: Arcitec

Torget framför centrumhuset, exempel på utseende.
Björklundavägen/Klåvavägen, exempel på utseende
Björklundavägen mot väster, exempel på utseende.

Billdalsvägen och gångfartsgata mot norr, exempel på utseende.

Billdalsvägen mot väster. Illustration: Arcitec

Krogabäcken, exempel på utseende.
Stadsbyggnadskontoret:
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att berika stadsdelen med ett gott tillskott på tillgängliga bostäder i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Stort fokus ligger på det sociala livet där ambitionen är att området ska bli blandat och levande, befolkat av olika människor i blandade åldrar, ursprung och livssituation. Kollektivtrafik, boende, service, kultur och handel ska tillsammans ge underlag för ett närcentrum i stadsdelen. Syftet är också att bostäder och verksamheter ska vara anpassade till miljökrav med god dagvatten- hantering och låg energiförbrukning.
Göteborgs Stad
Arcitec

Inga kommentarer: