onsdag 11 juli 2012

Hägern

Luleå 

Planförslaget visas för granskning 2012-06-19 t o m 2012-08-07 

Tre punkthus med olika byggnadshöjd (12, 14 och 16 våningar) vilket ger 180 nya lägenheter. Påbyggnad av det gröna huset med två våningar vilket ger 50 nya lägenheter.

Hermansson Hiller Lundberg arkitekter. Beställare är Akelius.

Hermansson Hiller Lundberg arkitekter

Hermansson Hiller Lundberg arkitekter
Hermansson Hiller Lundberg arkitekter

Hermansson Hiller Lundberg arkitekter
Stadsbyggnadskontoret:
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att förtäta, försköna och utveckla det befintliga bostadskvarteret Hägern i centrala Luleå. Genom nybyggnad av strandnära flerbostadshus och tillbyggnad av befintlig bebyggelse skapas nya hyresrätter. I planarbetet ingår att se över uterummen kring de befintliga bostadshusen i kvarteret och på så sätt bidra till att de boende får en bättre närmiljö.

MedverkandeTjänstemän
Frida Wikström, Maria Hildén, Mikael Sundvall, Henrik Sjöberg och Maria Andersson-Nordgren, Ewa Andersson-Hjälte.

Konsulter
Samuel Lundberg och Andreas Hermansson på Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter, Marita Lorentzon, Markus Brolin, Hanna Hällström och Erik Dedering på Ramböll Sverige AB, Michael J Hopgood och Lars G Eriksson på MRM Konsult AB, Håkan Rosén och Fredrik Andersson på WSP.

Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2012-06

Gunilla Selin Planchef
Samuel Lundberg Planarkitekt Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Frida Wikström Planarkitekt
Luleå Kommun
Hermansson Hiller Lundberg arkitekter

Inga kommentarer: