torsdag 7 juni 2012

Studenternas

Uppsala 

En vision för ett nytt studenternas.

Karlsson wachenfeldt arkitekter.
I mitten av projektet finns en arena för 15 000 åskådare för fotboll och Bandy, runt denna ett kvarter med en mix av kommersiella och publika byggnader i en samlad organisk form, innehållande ca 20 000 m2 BTA.

Karlsson wachenfeldt arkitekter.
Karlsson wachenfeldt arkitekter.
Karlsson wachenfeldt arkitekter.
 Karlsson wachenfeldt arkitekter:
Detta är en vision om ett nytt studenternas, en länk mellan stadsträdgården i norr och Kap i söder. Tanken är att få in ett stort program mitt i grönområdet, samtidigt som den gröna kopplingen förstärks.
 Projektet är ett parallellt idéuppdrag. Beställare Uppsala Kommun
Karlsson Wachenfeldt Arkitekter

Inga kommentarer: