fredag 13 april 2012

Torget 5

Norrköping

Av någon anledning så har jag inte postat det här projektet tidigare, men jag passar på nu då förslaget för andra gången går ut på utställning.   

Utställning 2

Detaljplanen är utställd under tiden 16 april - 15 maj 2012.

Byggnad på 6 våningar med ca 35 lägenheter.

Kjellander & Sjöberg arkitektkontor
Planens bakgrund och syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva ny bostadsbebyggelse med lokaler i bottenplan. Området ingår i översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige i maj 2002. Den redovisar planområdet huvudsakligen som för ”befintlig användning”, ”blandad bebyggelse” samt med inslag av ”grönområde”. Det finns en efterfrågan på bostäder i bra läge centralt i staden. Norrköping behöver nya attraktiva lägen och en annan typ av boende för att öka tillväxten. Föreslagen planering av ny bebyggelse inom Torget 5 erbjuder detta, inte bara ur Norrköpingsperspektiv utan även ur ett regionalt perspektiv och för hela storstadsregionen. En markparkering tillför låga stadsbyggnadskvaliteter som på sikt måste bort. Att dessa finns kvar i så hög grad i Norrköping beror delvis på att det inte har funnits tillräcklig tillväxt efter den sista rivningsvågen på 70-talet. Arbetet med att skapa attraktiv stad innebär att en återuppbyggnad behöver ske, men med nytt innehåll och ny utformning.
Norrköping
Kjellander + Sjöberg

Inga kommentarer: