måndag 2 april 2012

Helsingborgs hamn

Inbjuden tävling om containerterminalen – Helsingborgs Hamn. 

Tävlingen är nu under bedömning.

Fyra team utvalda till fortsatt tävling:
  • Ramböll Sverige AB, Hamburg Port Consultants HPC, Liljewall Arkitekter.
  • COWI AB, Wingårdhs, SSPA, Seaport Group.
  • WSP Sverige AB & WSP Africa Coastal Engineers, Wåhlin arkitekter AB.
  • Arkitektfirmaet C.F. Möller A/S, Berg Arkitektkontor AB, Haskoning Nederland B.V.
Hamn+

 
iHamn


PortenStep by step


För mer information och fler illustrationer följ länken nedan.

Sveriges Arkitekter

Inga kommentarer: