lördag 3 mars 2012

Ja till ny huvudbyggnad för SLU Uppsala

Uppsala

Klartecken gavs igår till byggprojektet HVC-nord. Byggstart i vår.

Ahrbom & Partner

"Kuben" i HVC-nord, sedd från Corson. Arkitekter: Ahrbom & Partner

Styrelsen vid SLU beslutade i dag fredag 2 mars att ge klartecken till byggprojektet HVC-nord. Byggstart sker i vår. Det är den sista, större återstående delen i omdaningen av Campus Ultuna. Projektet ska ge nya, ändamålsenliga lokaler för forskning, undervisning, ledning och administration. Bilden visar "Kuben" i HVC-nord, sedd från Corson.
Pressmeddelande
Ahrbom & Partner

Inga kommentarer: