tisdag 13 mars 2012

Ångfärjan

Helsingborg

Det blev ju inget av med förslaget Saltkristallerna nedan, då länsstyrelsen gick emot kommunen.

Saltkristallerna skulle sticka ut, det nya förslaget ska smälta in.

Schmidt hammer lassen.
- Saltkristallerna var offensivt och skulle sticka ut. Omtaget ska smälta in. Analysen utgår från ett helhetsperspektiv vilket resulterar i stora förändringar i de framtagna idéskisserna. Bland annat har större hänsyn tagits till den omgivande bebyggelsen, kulturmiljön och storleken på byggnaderna. Med andra ord finns det nu bra idéer för det fortsatta arbetet att utveckla Ångfärjetomten till en attraktiv plats och som passar in i stadsbilden, säger, Mikael Skoog, (S) kommunstyrelsens vice ordförande.

Ett nytt planprogram för Ångfärjetomten kommer att tas fram för samråd under våren.
Nedan de nya idéskisserna,

Ett planprogram tas fram för samråd under våren.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB


Fasad mot hamn
Fasad mot hamntorg
Siluett hamn
Siluett torgBrunnberg & Forshed

Inga kommentarer: