lördag 11 februari 2012

Saltängen

Norrköping

Ett förslag som inte postats i bloggen tidigare. Förslaget har vunnit laga kraft.

Hotell, kontor, butiker, bostäder

Illustrationer till ny bebyggelse och torg/park är framtagna av Semrén+Månsson på uppdrag av Aspelin och Ramm AB och Sverigehuset AB.

Semrén+Månsson
Situationsplan (Illustration: Semrén+Månsson)


Syfte och bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av hotell/kontor och bostäder. I det ingår att föreslå bebyggelsestruktur och markanvändning samt karaktär på gator och allmän platsmark.
Planområdets närhet till Norrköpings resecentrum och den utveckling av arbetspendlingen som successivt förändrat regionen ger nya möjligheter till spännande stadsutveckling. Planområdet är en viktig pusselbit i utvecklingen av Norrköpings stadskärna runt resecentrum.

Norrköping

Inga kommentarer: