måndag 30 januari 2012

Perukmakaren

Fredsgatan, Göteborg

Under en tvåårsperiod ska kvarteret Perukmakaren genomgå en omfattande modernisering.

Exteriört blir förändringen påtaglig. Fasaderna kommer att moderniseras och ges nya uttryck och de befintliga arkaderna längs Drottning- och Kyrkogatan ska glasas in. Tillsammans med kommunen och andra fastighetsägare bygger vi också om Kyrkogatan och Drottninggatan till gångfartsgator.
 Pressmeddelande

Inga kommentarer: