fredag 20 januari 2012

Maskinisten 9 och Teknisten 2

Örebro

Samrådstid 20 januari till 2 mars 2012

Studentboende.

Juul Frost Arkitekter

Planområde
Illustrationerna nedan är ett exempel på hur planområdet kan bebyggas samt med existerande elevhem och aula. Illustrationerna ska ses som tidiga skisser där bland annat fasadmaterial och färgsättning saknas. Samtliga skisser är från Juul och Frost arkitekter.
Planområdet sett från korsningen Rudbecksgatan/Trädgårdsgatan. Elevhemmet syns i bakgrunden.
Fasad på föreslagen byggnad sett från Rudbecksgatan. Elevhemmet syns längst till vänster i bild.
Figur 1 Modell över kv Maskinisten.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en nybyggnad av ett bostadshus för studentboende inom fastigheterna Maskinisten 9 och Teknisten 2.
Örebro Kommun
Juul Frost arkitekter

Inga kommentarer: