tisdag 17 januari 2012

Kranen

Malmö

Nya bilder på kv Kranen. En 6-9 våningar hög byggnad.

Arkitektbyrån

Nybyggnad av kontorshus i Malmö

En böjd volym som tar upp formen hos den stora rondellen intill och Paul Hedqvists gamla Kockum-hus från 1958. Höjden terrasserar från de omkringliggande husens 6 våningar till 9 våningar mot det befintliga Kockum-huset. Dubbelskalsfasaden mot söder hjälper till att göra byggnaden miljöcertifierad enligt senaste standardkrav.
Mellan det nya och det gamla huset skapas en gårdsgata vilket blir ett nytt publikt rum i staden.
Arkitektbyrån
Tidigare post 

Inga kommentarer: